Hukum Membaca Basmalah ketika Shalat

Shalat adalah ibadah yang sangat sakral, sehingga kita harus benar-benar berhati-hati dan teliti ketika menunaikannya serta mengetahui tatacara pelaksanannya dengan baik dan benar. Setelah takbiratul ihram membaca al-Fatihah merupakan salah satu rukun shalat yang harus dipenuhi, akan tetapi bagaimanakah cara membaca basmalah sebelum surat al-Fatihah ketika sholat?

Tasammuh, Tawassuth, dan Tawazzun

Kita semua dibentuk oleh apa yang kita lihat, kita dengar, dan kita rasakan. Tapi sayangnya tidak semua yang kita tangkap dengan panca indera kita tersebut semuanya baik. Ada yang baik dan buruk. Bahkan ada yang kita menganggapnya baik tapi sebenarnya buruk atau pun sebaliknya, kita menganggapnya buruk tapi sebenarnya baik dan seterusnya.